Borne, 23 oktober 2020

Beste leden, ouders,

Door de toename van het aantal corona besmettingen heeft de Rijksoverheid afgelopen week nieuwe aangescherpte maatregelen aangekondigd. De maatregelen die getroffen worden in de sportbranche raken ons als vereniging natuurlijk direct. De afgelopen week hebben we dan ook al veel gesproken over de gevolgen voor ons als vereniging en zijn er enkele besluiten genomen, die we vanuit onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Het virus moeten we samen onder controle krijgen en daarom zijn opnieuw beperkingen noodzakelijk. De maatregelen gelden voor de komende weken. Hieronder lees je de maatregelen.

Competities
De competities voor de jeugd en senioren zijn allemaal stilgelegd.

Trainen senioren        
Seniorenteams mogen blijven trainen met inachtneming van de nieuwe regels: op anderhalve meter afstand en in groepjes van 4 personen, met een maximum van 30 personen in de zaal. Deze groepjes mogen niet met elkaar in “aanraking” komen. De senioren teams trainen met hun eigen team.

Wedstrijden zijn niet toegestaan.
We begrijpen dat dit voor de teams een ingrijpende maatregel is, maar we hopen op jullie begrip. Door deze maatregel beperken we sociale contacten en de reisbewegingen. Een van de belangrijkste maatregelen die door de overheid zijn gesteld.

Trainen jeugd
De jeugdteams mogen blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter in acht hoeven te nemen. Zij trainen volgens het bijgaand trainingsrooster vanaf dinsdag 27 oktober a.s.

Ben je 18 jaar en dit seizoen ingedeeld bij een jeugdteam? Dan mag je gewoon blijven deelnemen aan jouw teamtraining. We gaan zoveel mogelijk per team in de zaal trainen, hetgeen niet helemaal lukt in de planning en waardoor de meeste teams vooralsnog ook maar 1x per week trainen. Alleen de jongens A1 (HA1) gaan naar de dinsdagavond qua training. Ook hier geldt dat we rekenen op jullie begrip als het even wat anders gaat dan we gewend zijn.

I.v.m. het feit dat de huidige trainster van de F-jeugd in de risicogroep valt en we nog geen vervanger/ster hiervoor hebben kunnen vinden, zijn we helaas genoodzaakt de trainingen voor de F-jeugd vooralsnog op te schorten en dus gaat die NIET door vanaf komende week. We hopen hier snel verandering in te krijgen, zodat ook deze groep weer kan trainen. We zullen iedereen dan hiervan op de hoogte brengen.

Gebruik douches en kleedruimtes
De douches en kleedruimtes zijn gesloten en helaas niet te gebruiken om je om te kleden.

Gebruik mondkapje
Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimten binnen de sporthal is verplicht. Wij willen graag dat iedereen (vanaf 13 jaar) zich hieraan houdt.

Besmettingen
Gelukkig hebben we geen besmettingen binnen onze vereniging (wat ons bekend is). Dat is goed nieuws en dat houden we ook graag zo.

Ook willen we de trainers/ sters bedanken die training kunnen blijven geven in de periode. Mochten er nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt vanuit de overheid/RIVM, gemeente en/of NHV, zullen we iedereen weer op de hoogte hiervan stellen.

Beste allemaal, blijf gezond, en let op elkaar, en houd je aan de gemaakte voorschriften, zoals die inmiddels bekend mogen zijn. Je kunt deze brief en voorschriften op onze website nog even rustig nalezen.

Bestuur HV Borhave