Foto: Herman Zandhuis
Foto: Herman Zandhuis

Komende zondag start Borhave dames 1 met een thuiswedstrijd tegen Boer’n Trots Kaas/DSVD dames 1. I.V.M. COVID-19 dient iedereen vooraf te reserveren. Kaartjes kopen aan de deur is dus niet mogelijk.

Om drukte te voorkomen is de hal een half uur voor aanvang van de wedstrijd geopend. Wij vragen onze eigen supporters om tussen 12:30 en 12:50 de hal te betreden. Op deze manier kunnen we de drukte verdelen.

Richtlijnen

  • Bij klachten: Blijf thuis!
  • Was regelmatig je handen.
  • Houdt zoveel mogelijk 1.5 meter afstand.
  • Maak thuis gebruik van het toilet.
  • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de vrijwilligers en bestuursleden.
  • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen.
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens een bezoek aan de hal klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  • Sfeer verhogende attributen zoals trommels, toeters en spandoeken zijn niet toegestaan.