Afgelopen maandag kwamen ruim 50 leden naar de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. De leden werden bijgepraat over de groei van de vereniging; we hebben inmiddels 260 leden; de financiën, de vereniging is financieel gezond en natuurlijk de ontwikkelingen op het sportieve vlak, het uitbouwen van het jeugdplan, de zorg om het herenhandbal en de diverse kampioenen.

Natuurlijk zijn er ook zorgpunten: een beperkt aantal vrijwilligers doen veel werk, het wordt steeds lastiger om alle teams in gesponsorde kleding te krijgen en we hebben de jeugdcoördinator moeten vervangen.

De ALV is akkoord gegaan met het feit dat we een plan gaan maken waarbij iedereen, leden en ouders van jeugdleden verplicht een bijdrage aan de club moeten leveren. Dat kan gaan van teambegeleider, tot trainer, tot het draaien van bardiensten. Dit plan willen we voor de zomer met de leden delen en in het nieuwe seizoen van start laten gaan.

Ook hebben we afgesproken, dat er een kledingplan wordt gemaakt, waarbij leden maandelijks bijdragen aan de kleding. Een dergelijk systeem werkt al bij diverse andere verenigingen. In de ALV van november 2019 willen dat plan dan voorleggen.
Verder is met 2 nieuwe jeugdcoördinatoren, Chantal en Petra voortvarend een doorstart gemaakt met het jeugdplan!

In de ALV is een oproep gedaan om mee te helpen bij het organiseren van ons 50 jarig jubileum. Opgave kan nog bij het bestuur!
Ook zoeken we nog een penningmeester. Wie wil ons helpen om de financiën van de Borhave te beheren en het bestuur weer compleet te maken.

Natuurlijk werden ook jubilarissen gehuldigd; Martin Olde Engberink, Gerard Schopman, Ceciel Schabbink en Carolien Oosterik met hun 40 jarig lidmaatschap en Jaquelien Everink met haar 25 jarig lidmaatschap.

Speciale aandacht was er voor Marcel Varenhorst, die na 9 jaar de functie van penningmeester te hebben vervuld, afscheid nam als bestuurslid. Marcel is al meer dan 40 jaar lid lid en was onder andere: trainer/coach, lid van de technische commissie en penningmeester. Marcel heeft dit uitstekend gedaan en werd daarom, onder luid applaus van de vergadering, benoemd tot erelid van H.V. Borhave.

Al met al een goede en nuttige vergadering.