Op maandag 19 november vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. We starten om 20 uur in het Sportcafe. Alle leden worden hierbij uitgenodigd. De agenda en het verslag van de vorige ALV verschijnen komende week op de site.

Behalve de financiën, de jeugd, het sportcafé en de senioren staat ook het aftreden van onze penningmeester Marcel Varenhorst op de agenda. Zij die zich kandidaat willen stellen voor deze functie kunnen zich melden bij ondergetekende.

Arjan Mengerink

Voorzitter HV Borhave.