Pubquiz Borhave 2020
Archief foto: Marlies Barink

Langs deze weg willen wij onze leden en/of ouders/verzorgers van onze jeugdleden uitnodigen voor een buitengewone extra ledenvergadering en infoavond aangaande de toekomst van Handbalvereniging Borhave.

Wat gaat goed:

 • We groeien als Borhave qua leden, m.n. in de jeugdsector. (inmiddels ca. 250 leden)
 • Behalen redelijk tot goede resultaten met onze teams zowel sportief als toch ook op andere terreinen (sociaal/maatschappelijk)
 • We hebben veel commissies die voor en achter de schermen zeer veel werk verzetten.

Wat gaat MINDER goed:

 • In alle commissies zijn we onderbezet; enkele vrijwilligers hebben veel (te veel) taken om uit te voeren. Daardoor kunnen we zelfs soms al geen dingen meer doen.

HIERVOOR IS HET INMIDDELS VIJF VOOR TWAALF.

Dus hebben is uitbreiding van de commissies echt nodig.

Wat willen we:

 •  Een nieuwe voorzitter, aangezien Arjan wegens zijn gezondheid helaas moet stoppen:
  Hier zijn we al naar op zoek, maar graag verwelkomen we iemand tijdens de vergadering.
 • Een nieuwe Penningmeester; aangezien Marcel na 10 jaar heeft aangegeven te willen stoppen. Hier zijn we ook al naar op zoek: maar aanvulling is verder welkom.

De taken binnen de commissies beter verdelen, en daar hebben we meer vrijwilligers voor nodig in de:

 • Jeugdcommissie
 • Beachcommissie
 • Activiteitencommissie
 • Sponsorcommissie
 • Facilitaire commissie (o.a. opbouwen zaal wedstrijden dames )
 • Technische commissie
 • Bardiensten

Wat kunt U doen:

 • Denk je ons met je eigen kwaliteiten te kunnen ondersteunen binnen een van deze commissies of iets anders, kom ons dan helpen, geef aan wat je kunt, wilt en welke met tijdsbesteding. De bestaande vrijwilligers helpen je hierbij, en wat belangrijker is: Je helpt je eigen vereniging, je eigen kinderen en draagt bij aan het sportief, sociaal en maatschappelijk ontwikkelen van je kinderen, jeugd en andere leden.
 • Kom naar deze buitengewone extra ledenvergadering en infoavond en help ons.
 • Kunt U 10 februari niet en wilt U helpen maar eerst mee weten, stuur ons een bericht: secretaris@borhave.nl

Het is echt noodzakelijk dat we extra vrijwilligers erbij krijgen.

De vereniging is niet het bestuur of een commissie, maar zijn alle leden, jong en oud.

Denk wat U kunt doen en betekenen voor onze vereniging, en help ons hierbij.

Tot 10 februari a.s. om 20:00 uur in het sportcafé ’t Wooldrik.

Bestuur Borhave.