Informatie namens bestuur Borhave

Borne, 23 oktober 2020

Beste leden, ouders,

Door de toename van het aantal corona besmettingen heeft de Rijksoverheid afgelopen week nieuwe aangescherpte maatregelen aangekondigd. De maatregelen die getroffen worden in de sportbranche raken ons als vereniging natuurlijk direct. De afgelopen week hebben we dan ook al veel gesproken over de gevolgen voor ons als vereniging en zijn er enkele besluiten genomen, die we vanuit onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Het virus moeten we samen onder controle krijgen en daarom zijn opnieuw beperkingen noodzakelijk. De maatregelen gelden voor de komende weken. Hieronder lees je de maatregelen.

Competities
De competities voor de jeugd en senioren zijn allemaal stilgelegd.

Trainen senioren        
Seniorenteams mogen blijven trainen met inachtneming van de nieuwe regels: op anderhalve meter afstand en in groepjes van 4 personen, met een maximum van 30 personen in de zaal. Deze groepjes mogen niet met elkaar in “aanraking” komen. De senioren teams trainen met hun eigen team.

Wedstrijden zijn niet toegestaan.
We begrijpen dat dit voor de teams een ingrijpende maatregel is, maar we hopen op jullie begrip. Door deze maatregel beperken we sociale contacten en de reisbewegingen. Een van de belangrijkste maatregelen die door de overheid zijn gesteld.

Trainen jeugd
De jeugdteams mogen blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter in acht hoeven te nemen. Zij trainen volgens het bijgaand trainingsrooster (aangepast schema bijvoegen met namen trainers) weer trainen vanaf dinsdag 27 oktober a.s.

Ben je 18 jaar en dit seizoen ingedeeld bij een jeugdteam? Dan mag je gewoon blijven deelnemen aan jouw teamtraining. We gaan zoveel mogelijk per team in de zaal trainen, hetgeen niet helemaal lukt in de planning en waardoor de meeste teams vooralsnog ook maar 1x per week trainen. Alleen de jongens A1 (HA1) gaan naar de dinsdagavond qua training. Ook hier geldt dat we rekenen op jullie begrip als het even wat anders gaat dan we gewend zijn.

I.v.m. het feit dat de huidige trainster van de F-jeugd in de risicogroep valt en we nog geen vervanger/ster hiervoor hebben kunnen vinden, zijn we helaas genoodzaakt de trainingen voor de F-jeugd vooralsnog op te schorten en dus gaat die NIET door vanaf komende week. We hopen hier snel verandering in te krijgen, zodat ook deze groep weer kan trainen. We zullen iedereen dan hiervan op de hoogte brengen.

Gebruik douches en kleedruimtes
De douches en kleedruimtes zijn gesloten en helaas niet te gebruiken om je om te kleden.

Gebruik mondkapje
Het dragen van een mondkapje in de openbare ruimten binnen de sporthal is verplicht. Wij willen graag dat iedereen (vanaf 13 jaar) zich hieraan houdt.

Besmettingen
Gelukkig hebben we geen besmettingen binnen onze vereniging (wat ons bekend is). Dat is goed nieuws en dat houden we ook graag zo.

Ook willen we de trainers/ sters bedanken die training kunnen blijven geven in de periode. Mochten er nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt vanuit de overheid/RIVM, gemeente en/of NHV, zullen we iedereen weer op de hoogte hiervan stellen.

Beste allemaal, blijf gezond, en let op elkaar, en houd je aan de gemaakte voorschriften, zoals die inmiddels bekend mogen zijn. Je kunt ze hieronder nog even rustig nalezen.

Bestuur HV Borhave.

Coronamaatregelen

Voor & tijdens de trainingen:

Voor alles geldt…..

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Blijf thuis totdat je de (negatieve) uitslag hebt.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens sportactiviteiten klachten ontstaan zoals:
 • Koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. Enige uitzondering is jonger dan 13 jaar: Net als in het onderwijs mogen jongeren <13 jaar met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) komen trainen of spelen.
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan de sporthal. In de hal zelf zijn ook ontsmettingsmiddelen.
 • Schud geen handen.
 • Spelers en staf: voorafgaand aan de wedstrijd, trainingen en tijdens rustmomenten dienen
 • Spelers boven de 18 jaar WEL 1,5 meter afstand van elkaar te houden, bv. ook in kleedkamers.
 • Trainers en leiders houden toezicht op de afspraken: bij en rondom trainingen en wedstrijden.

Algemeen

 • Handen worden bij binnenkomst en vertrek gedesinfecteerd.
 • Kleedkamers worden tijdens de trainingen niet gebruikt.
 • Toiletten zijn geopend.
 • Advies is: kom omgekleed naar de sporthal, in de sporthal kunnen sportschoenen worden aangedaan. Volg hierbij de routing die de sporthal heeft uitgezet.
 • Zingen of schreeuwen tijdens de training is niet toegestaan.

Voor de sporter

 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en seniorenteams dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.
 • Vanaf 13 jaar: als teams starten met hun warming-up en tijdens de training gaan de mondkapjes af.  
 • Vanaf 13 jaar: wanneer je voor langere tijd aan de kant zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen. 
 • Sporters wachten buiten totdat ze opgehaald worden.
 • niet eerder dan 5 minuten van tevoren aanwezig bij de accommodatie.
 • Voor de C, B en A-jeugd en de senioren teams: zorg ervoor dat je voorafgaand aan de training de link hebt gebruikt om je te registreren voor de training. Deze laat je de trainer bij het naar binnen gaan zien. Maak dus een screenshot wanneer je het registreren al eerder op de dag doet.
 • Na de training ga je direct naar huis.
 • Maak gebruik van je eigen bidon tijdens trainingen en wedstrijden!

Voor de trainer

 • Trainers dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.
 • De trainer hoeft geen mondkapje te dragen tijdens het geven van de training, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Hij/zij ziet erop toe dat de spelers zich voor aanvang van de training geregistreerd hebben middels de link of de QR-code.
 • Zorgt ervoor dat hij/zij de zaal 5 minuten voor het einde van de trainingstijd kan verlaten, zodat de andere groep in de zaal kan.
 • Is verantwoordelijk voor het aanwijzen van sporters die na de training gebruikte materialen desinfecteren met de reeds aanwezige desinfectiemiddelen.
 • De trainer en/of de corona-medewerker van het team is de corona-coördinator tijdens de training.
 • Warmlopen in de zaal en nooddeuren moeten hierbij open gezet worden voor een juiste ventilatie of er moet een goed ventilatiesysteem in het gebouw zelf zijn.
 • Haalt zelf zijn groep naar binnen max. 5 minuten voor aanvang.

Voor ouders en/of verzorgers

 • Ouders van de D, E en de F-jeugd: zorg ervoor dat u uw kind registreert voorafgaand aan de training/wedstrijd door de link in te vullen die met u gedeeld is in de groepsapp van uw kind.
 • Breng uw kind niet eerder dan nodig en max 5 min. voor de training.
 • Zet uw kind buiten bij de sporthal af, Kiss & Ride principe.
 • Wacht uw kind buiten op na de training. Zorg hier ook dat u niet eerder aanwezig bent dan nodig.

Voor de sporthal geldt dat de aanwijzingen van het aanwezige personeel opgevolgd dient te worden. Waarbij het niet honoreren van deze aanwijzingen zal leiden tot verwijdering uit de sporthal. Deze maatregelen zijn gebaseerd op het protocol veilig sporten van het NOC-NSF en het NHV protocol-corona-en-wedstrijden

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met Miranda Hazewinkel via mirandahazewinkel@gmail.com