Aan onze leden,

Hierbij wordt U uitgenodigd voor onze jaarvergadering welke zal worden gehouden op: Donderdag 6 november 2014. Aanvang 20.30 uur. (zaal open vanaf 20.15 uur). In de kantine van korfbalvereniging Groen Zwart te Borne.

We hopen op jullie aanwezigheid bij deze jaarvergadering, want uiteindelijk bepalen de leden de toekomst van de vereniging. We willen trachten dat de vergadering omstreeks 22.00 uur is afgelopen.

De globale agenda voor de vergadering zal er als volgt uitzien:

  1. Opening.
  2. Verslag diverse commissies liggen ter inzage.
  3. Bestuursverkiezing
  4. Verslag kascommissie.
  5. Verslag Penningmeester.
  6. Jubilea.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

Wij hopen dat ook U bij deze vergadering aanwezig zult (kunt) zijn, want U bepaald mede de toekomst van Borhave.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

M. Blenke
Secretaresse.