Een stukje geschiedenis van Borhave…..

Op 16 maart 1970 vind in Hotel v.d. Werf te Borne een bijzondere vergadering plaats. De afdeling handbal van de voetbalvereniging NEO, gaat op eigen kracht verder. Vanaf 1968 is deze afdeling opgericht en voer onder de wind van NEO, maar vanaf het begin had men als doel uiteindelijk een zelfstandige vereniging te worden. (Zie hier de statuten)

De heer H.J. Davina wijst er tijdens deze vergadering op dat de oprichting van de handbalclub destijds tot stand was gekomen in goede samenwerking met NEO. Hij uitte ook zijn grote waardering en dank aan het bestuur van NEO voor de grote medewerking in de opbouwperiode met name in het organisatorische en financiële vlak.

Besloten werd een eigen vereniging op te richten die de naam Bornse handbalvereniging, afgekort “Borhave” zal krijgen. De naam heeft ook nog een tweede betekenis; “have” betekent n.l. ook “bezit” zodat de handbalvereniging zichzelf ziet als bezit van de gehele Bornse gemeenschap. Iedereen kan dan ook lid worden van de vereniging.

Er werd die avond een nieuw bestuur gekozen dat als volgt werd samengesteld: C. Zwart voorzitter, A.J.M. Mulder secretaris, H.C. Barkel penningmeester en de leden, Mej. G. Ros en de heren H.J. Davina en H. Oude Aarninkhof.

Omdat de financiële positie van de vereniging is op dat moment niet erg rooskleurig, dus men besluit een donateuractie te gaan houden. Uit een later krantenartikel blijkt dat de actie een groot succes is geweest. Geschreven wordt dat men de handbalvereniging over het algemeen een warm hart toedraagt want een groot aantal ingezetenen heeft zich als donateur gemeld. Daarnaast werden er ook vele eenmalige giften gedaan. Hoewel men over de actie niet ontevreden was, bleef de financiële situatie toch nog zorgen baren. Vooral in de beginperiode moet men zich grote geldelijke offers troosten, aldus het krantenartikel destijds.

Maar in november van datzelfde jaar blijkt de handbalverenging Borhave het 100ste lid te mogen binnenhalen. Dat betekende dat de vereniging in een half jaar tijd het ledenaantal heeft weten te verdubbelen. Dat de vereniging in een dergelijk korte tijd zo hard is gegroeid dankt men vooral aan het harde werken van het bestuur. In dat bestuur heeft inmiddels ook Mevr. Mulder-Holtkamp haar plaats genomen. Borhave neemt op dat moment met 7 teams deel aan de zaalhandbalcompetitie, waarbij ze de thuiswedstrijden bij gebrek aan een sporthal in Almelo en Wierden moeten spelen.

Bron: artikelen uit het archief van de Bornse Courant


Na een aantal roerige jaren, waarin het bestuur onder voorzitterschap van Freddy Legtenberg, financieel schoonschip  maakte, vierde Borhave in 2010 haar 40 jarig bestaan. De vereniging groeide en verwelkomde dat jaar het 100ste jeugdlid. De financieel lastige tijd lag achter de achter club. Van een schuld naar een gezonde financiële balans.


Dames 1 promoveerde in 2012 naar de eerste divisie en ging wederom landelijk spelen. 


In de zomer van 2015 werd het meisjes C1 team Nederlands Kampioen Beachhandbal en tevens jeugd sportploeg van het jaar in Borne. Overigens werd ook Dames 1 sportploeg van het jaar en Moud Vlaskamp sportvrouw van het jaar in Borne.


Na 4 jaar eerste divisie waarin elk jaar de na-competitie werd gehaald, promoveerde Borhave op 22 maart 2016 naar de ere-divisie. Voor het eerst ere-divisie handbal in Borne. 


In de zomer van 2016 werden zowel de jongens C als de jongens D Nederlands kampioen Beachhandbal.


Borhave speelde in het seizoen 2016-2017 in de hoogste competitie van het land en geen andere Bornse vereniging kon hen dat nazeggen.


De eerste wedstrijd op zondag 4 september 2016, werd verloren van Quintus, wel maakte Ilse Legtenberg het eerste doelpunt in de ere-divisie voor Borhave. 


Op zondag 18 september werd de eerste zege in de ere-divisie behaald, E&O uit Emmen werd in Borne met 28-13 verslagen.