Met ingang van volgend seizoen (2013-2014) zal er door het NHV een nieuwe leeftijdsindeling worden ingevoerd. Hierover is al de nodige informatie naar de verenigingen gestuurd, welke we U via onze website al vast willen gaan voorleggen.

Het grootste verschil tussen de oude en de nieuwe situatie is dat er in de oude leeftijdsindeling drie jaren per leeftijdscategorie zijn en bij de nieuwe leeftijdsindeling nog slechts twee jaren.

NHV-informatie over de nieuwe leeftijdsindeling vanaf seizoen 2013-2014:

Huidige leeftijdsindeling: Nieuwe leeftijdsindeling:
Seniorenleden: 19 jaar en ouder Seniorleden: 19 jaar en ouder
A-jeugd: 16,17 en 18 jaar A-jeugd: 17 en 18 jaar
B-jeugd: 13,14 en 15 jaar B-jeugd: 15 en 16 jaar
C-jeugd: 10,11 en 12 jaar C-jeugd: 13 en 14 jaar
D-jeugd: 8 en 9 jaar D-jeugd: 11 en 12 jaar
E-jeugd: 6 en 7 jaar E-jeugd: 9 en 10 jaar
F-jeugd: 5 jaar en jonger F-jeugd (mini’s): 7 en 8 jaar
Kabouter: 6 jaar en jonger

Waarom deze wijziging?

– Minder grote leeftijdsverschillen in teams en tijdens wedstrijden.
– Kinderen leren sneller en beter door te trainen en spelen met kinderen van hetzelfde ontwikkelingsniveau.
– Vergroten spelplezier in het jeugdhandbal.
– Aansluiting bij de leeftijdsindelingen in het internationale (jeugd)handbal en bij andere sporten in Nederland (o.a. hockey en voetbal).

Wij beseffen dat de veranderingen van de leeftijdsindeling best ingrijpend zijn. Zo zullen kleinere verenigingen straks wellicht moeite hebben om in alle leeftijdsgroepen een compleet team op de been te brengen. Komend seizoen zal daarom nadrukkelijk worden beschouwd als een ‘overgangsjaar’, waarbij het NHV zich realiseert dat er soepel moet worden omgegaan met dispensaties. Ook zal het reglementair gemakkelijk worden gemaakt dat verenigingen een combinatieteam vormen (zonder aan de associatieregels te voldoen), terwijl de kinderen wel gewoon lid kunnen blijven van hun eigen vereniging.

Tevens erkennen we dat er op mentaal vlak een ‘drempel’ moet worden genomen. Zo blijven de oudste C-tjes bijvoorbeeld ‘zitten’ in hun huidige categorie en de jongste C-tjes kunnen in de nieuwe situatie wellicht weer terug naar de D-jeugd. Hetzelfde geldt voor de jongste B-jeugd die zich in het nieuwe seizoen opeens weer C’s mogen noemen. Dat is natuurlijk even wennen.

Verenigingen staan volgend seizoen zodoende voor keuzes waarbij een heldere uitleg en het uitdragen van de voordelen (o.a. betere ontwikkeling, gelijkwaardige tegenstand, meer plezier in het spel) heel belangrijk zullen zijn

Klik hier voor het overzicht per geboortejaar: leeftijdsindelingopzetnieuw_20132014

Klik hier voor de tabel Tabelwedstrijdgegevens_20132014_1