Diny Konink
Marlies Barink

Als club zijn we verplicht om alle leden een -zoals dat heet- veilige sportomgeving te bieden. Je moet bij ons met plezier kunnen sporten, zonder allerlei knagende gedachten over de manier waarop we met elkaar omgaan. Als extra voorzorg hebben we nu de functie van Vertrouwenscontactpersoon ingericht. Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht als je ziet of een sterk vermoeden hebt dat er iets mis is in de manier waarop leden met elkaar of met jou omgaan.

Wat is ongewenst gedrag?
Plezier in sport en ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en vechten, schoppen, slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar jij of een ander onder lijdt.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?
Binnen Borhave is Diny Konink de vertrouwenscontactpersoon en Marlies Barink ondersteunt haar hierbij.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?
Het is jammer, maar overal waar groepen mensen bij elkaar komen bestaat de kans dat ongewenst gedrag ontstaat.
Bij Borhave kunnen we op een ontspannen manier sporten en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Gelukkig is dat ook de meest voorkomende manier in onze club. Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag, dat bijvoorbeeld als een grapje begon, vervelend wordt. Het kan dan zo worden dat jij of iemand anders in je omgeving daar onder te lijden heeft. Dan gaat het gedrag over een grens.

Met het aanwijzen van vertrouwenscontactpersonen geeft het bestuur aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging.

Wanneer neem je contact op?
Als je niet weet hoe je een situatie met vervelend gedrag oplost en je vindt het moeilijk om er met je ouders, trainer of coach over te praten,  dan kun je het voorval met één van ons bespreken. In de allereerste plaats luisteren we naar je verhaal. Veel mensen denken dat ze zeuren of overdrijven als ze dit soort klachten hebben. Ook voelen sommigen zich een verklikker ofzo. Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je altijd terecht en je kunt er zeker van zijn dat alles wat je zegt tussen jullie blijft. TENZIJ: de veiligheid van andere leden in het gedrang is (en dit strafrechtelijk vervolg zal hebben).
Verder hanteren wij het preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid van het Centrum Veilige Sport (CVSN) van NOC*NSF. Voor meer info over dit beleid klik hier. Ook willen wij hierbij verwijzen naar een andere (anonieme) mogelijkheid in het netwerk: Fier Chat (speciaal voor jeugd) zij zijn vooral ’s avonds en ’s nachts bereikbaar via: www.fier.chat/chat-sport 

Hoe neem je contact op met de vertrouwenscontactpersoon?
Heb jezelf te maken hebt met ongewenst gedrag of als je tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders er onder lijdt stuur dan een mail om een afspraak te maken naar vertrouwenspersoon@borhave.nl 

Diny of Marlies neemt dan z.s.m. contact met je op voor het maken, indien nodig, van een afspraak met jou voor een gesprek. Samen bekijken zij op welke manier je klacht het beste afgehandeld kan worden. Uiteraard is het gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zullen zij geen verdere stappen ondernemen!