? | ALV 2019

Het verslag van de vorige ALV ligt een halfuur voor aanvang van de vergadering ter inzage in het sportcafe. Marcel Varenhorst heeft zijn functie als penningmeester beschikbaar gesteld. In de ALV willen we een nieuwe penningmeester benoemen. Kandidaten kunnen zicht tot een half uur voor de vergadering melden bij voorzitter Arjan Mengerink via 06-51517271. De […]

Algemene ledenvergadering Borhave

Foto: Tina Kolthof Op maandag 25 februari 2019 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. We starten om 20 uur in het Sportcafé. Alle leden worden hierbij uitgenodigd. De agenda en het verslag van de vorige ALV verschijnen komende week op de site. Behalve de financiën, de jeugd, het sportcafé en de senioren staat ook het […]

Jaarvergadering Borhave

Afgelopen dinsdag was de Algemene Ledenvergadering van Borhave in het vernieuwde sportcafé.  Contributie licht omhoog. Na goedkeuring van de begroting en het goedkeuren van de verhoging van de contributie met 1 euro per maand per lid, gaf zowel de jeugdcommissie als de sponsorcommissie uitleg over het afgelopen jaar. Bovendien kondigde Marco Buitelaar namens de sponsorcommissie […]

Biertapavond bij Sportcafe “De derde helft” ?

Het was een gezellige avond en tappen kunnen we nu allemaal. Iedereen is geslaagd! De beste biertappers van de avond zijn …. Paulien Mengerink-Kuipers?en Marlies Barink? en Peter de Ruijter?. Kom snel een biertje bij hun bestellen want tappen kunnen ze als de beste? Gefeliciteerd met jullie prijs en veel plezier bij PEC-Zwolle tegen FC […]

Agenda Algemene Ledenvergadering Borhave 22 nov 2016

Op dinsdag 22 november is de Algemene ledenvergadering! De vergadering zal plaatsvinden om 20.00 uur in het Sportcafé De Derde Helft in sporthal ‘t Wooldrik. De agenda ziet er als volgt uit: 1 Welkom 2 Verslag Penningmeester     Jaarrekening 2015-2016 Begroting 2016-2017 3 Verslag Kascontrole commissie 4 Verslag Jeugdcommissie 5 Verslag sponsorcommissie     […]