Categorie

per 1-1-2017

Leden t/m 7 jaar

€ 11,00

Leden 8 t/m 10 jaar

€ 13,00

Leden 11 t/m 15 jaar

€15,00

Leden 16 t/m 17 jaar

€17,00

Leden 18 t/m 59 jaar

€25,00

Donateurs

€ 8,00

Recreanten

€ 17,00

Bondscontributie NHV (per jaar)alleen voor leden vanaf 18 jaar

Apart gefactureerd

€ 0,00

Opgenomen in de reguliere Contributie.(01-07-2017)

Bondscontributie NHV (per jaar)alleen voor leden vanaf 18 jaar

Apart gefactureerd

€ 0,00 Recreant

Opgenomen in de reguliere Contributie.(01-07-2017)

 

De contributie overmaken per bank op:
– Bankrekeningnummer (IBAN)  NL33RABO0309466806
– ten name van:  HV Borhave Borne.

Let op: de contributie is gebaseerd op 12 maanden per jaar en dient ook in de vakantie’s te worden betaald.

logo - Contributie

 

ATTENTIE 1: Indien U problemen ondervind om contributie te kunnen betalen vanwege financiële problemen, dan kan het Jeugdsportfonds hier een uitkomst bieden. Klik op deze link voor meer informatie hieromtrent!