Categorie

per 1-1-2017

Leden t/m 7 jaar

€ 11,00

Leden 8 t/m 10 jaar

€ 13,00

Leden 11 t/m 15 jaar

€15,00

Leden 16 t/m 17 jaar

€17,00

Leden 18 t/m 59 jaar

€25,00

Donateurs

€ 8,00

Recreanten

€ 17,00

Bondscontributie NHV (per jaar)alleen voor leden vanaf 18 jaar

Apart gefactureerd

€ 0,00

Opgenomen in de reguliere Contributie.(01-07-2017)

Bondscontributie NHV (per jaar)alleen voor leden vanaf 18 jaar

Apart gefactureerd

€ 0,00 Recreant

Opgenomen in de reguliere Contributie.(01-07-2017)

Bondscontributie te betalen door spelende leden vanaf 18 jaar (leeftijd per 1 juli bepaald). Indien men de bondscontributie in termijnen (max 4) wil betalen dan moet dit vooraf overleg worden met de penningmeester Dit vanwege financiële planning betaling welke afgerond moet zijn voor 1 april (einde zaalcompetitie).

De contributie overmaken per bank op:
– Bankrekeningnummer (IBAN)  NL33RABO0309466806
– ten name van:  HV Borhave Borne.

Let op: de contributie is gebaseerd op 12 maanden per jaar en dient ook in de vakantie’s te worden betaald.

 

ATTENTIE 1: Indien U problemen ondervind om contributie te kunnen betalen vanwege financiële problemen, dan kan het jeugdsportfonds hier een uitkomst bieden. Klik op deze link voor meer informatie hieromtrent!